GHẾ DỰA ĐẠI

307 lượt xem.
Giá: liên hệ

 
Số lượng: 0

Đơn vị Cái  Kích thước 45 x 54 x 82.5 cm  Qui cách 10 Cái/Kiện  Nguyên liệuPP   Màu sắc Hồng, Dương, Lá,Trắng

 Sản phẩm liên quan